Zatrudnienie cudzoziemca może wymagać dodatkowych formalności i opłat, na przykład związanych z pozwoleniem na pracę. Pracownik nie ponosi kosztów zatrudnienia. Za udział w procesie rekrutacji nie pobieramy, żadnych opłat.