Tak,  cudzoziemcy mają dostęp do tych samych świadczeń socjalnych, jakie przysługują pracownikom polskim.