Nie, wiza turystyczna nie uprawnia do legalnej pracy w Polsce. Do podjęcia pracy niezbędne jest odpowiednie pozwolenie na pracę.