Tak, cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce i opłacają składki na ZUS, mają prawo do korzystania z polskiego systemu emerytalnego.