Tak, cudzoziemcy z rodzinami mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt na podstawie zatrudnienia jednego z małżonków.