Tak!, cudzoziemcy pracujący legalnie w Polsce mają prawo do takich samych wynagrodzeń i beneficjów, jakie przysługują pracownikom polskim na podobnym stanowisku.