Wszyscy cudzoziemcy z państw spoza Unii Europejskiej, EOG oraz Szwajcarii, którzy posiadają pozwolenie na pracę lub spełniają warunki zwolnienia z tego obowiązku.