• Czy cudzoziemcy mają dostęp do polskiego systemu emerytalnego?
  • Czy cudzoziemcy mają dostęp do polskich świadczeń socjalnych?
  • Czy zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z dodatkowymi kosztami dla pracodawcy?
  • Czy cudzoziemcy mogą pracować w Polsce na podstawie wizy turystycznej?
  • Czy cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą korzystać z opieki zdrowotnej?
  • Czy rodziny cudzoziemców zatrudnionych w Polsce mogą legalnie zamieszkać w kraju?