Umów się na profesjonalną bezpłatną konsultację
w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia.

+48 735 202 834

Jesteśmy niekwestionowanymi liderami na polskim rynku w dziedzinie legalizacji. Nasz zespół ekspertów posiada bogate wieloletnie doświadczenie w obszarze pobytu cudzoziemców w Polsce. Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy w stanie skutecznie pomóc nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Imię Nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Bezpłatna konsultacja

Chciałbyś uzyskać pomoc w legalizacji pobytu w Polsce?

Skorzystaj teraz z naszej darmowej konsultacji!

Nasz doświadczony zespół specjalistów ds. legalizacji czeka, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zaproponować rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Wypełnij formularz i umów się na spotkanie online lub telefoniczną konsultację już dziś.

Rozpocznij swój proces legalizacji z profesjonalnym wsparciem!

Współpraca z nami

Usługi

Karta pobytu (pobyt czasowy i stały)

Karta czasowego pobytu z dostępem do rynku pracy jest dokumentem, który umożliwia jej posiadaczowi legalny pobyt i zamieszkiwanie w Polsce przez określony czas.

Procedura uzyskania karty czasowego pobytu odbywa się poprzez wnioskowanie u wojewody w wydziale do spraw cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim na terenie miejsca zameldowania. Okres ważności karty jest zazwyczaj ograniczony do maksymalnie 3 lat, jednak w zależności od celu pobytu i innych czynników, może on ulec zmianie.

Warto pamiętać, że karta czasowego pobytu nie jest automatycznie odnawiana. Jeśli planujesz dalszy pobyt w Polsce, konieczne będzie uzyskanie nowej karty pobytu przed upływem terminu ważności obecnej.

Istnieją dwa rodzaje kart pobytu w Polsce – karta pobytu czasowego i karta pobytu stałego. Wybór odpowiedniego typu zezwolenia pobytowego zależy od sytuacji osobistej klienta, dlatego składając dokumenty, reprezentujemy interesy cudzoziemców w związku małżeńskim, dążąc do pozytywnego rozpatrzenia ich sprawy.

Proces uzyskania karty czasowego pobytu może być skomplikowany, dlatego zalecamy skorzystanie z pomocy profesjonalnych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa migracyjnego. Dzięki wsparciu takiego zespołu, procedura ubiegania się o kartę czasowego pobytu może być łatwiejsza i bardziej efektywna, pozwalając na uzyskanie legalnego statusu pobytu w Polsce i cieszenie się wszystkimi prawami i korzyściami z tego wynikającymi.

Karta Rezydenta EU

Karta rezydenta UE w Polsce jest najbardziej powszechnym sposobem legalizacji długoterminowego pobytu dla obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, którzy przebywają na terenie Polski. Aby uzyskać taką kartę, wymagane jest stałe zamieszkiwanie na terenie Polski przez okres nie krótszy niż 5 lat. Dodatkowo, wnioskodawca musi spełnić warunek posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1, który potwierdza komunikatywną umiejętność w języku polskim.

Proces uzyskania karty rezydenta UE zazwyczaj wymaga złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie wojewódzkim lub punkcie kontaktowym, który obsługuje sprawy cudzoziemców. Wniosek musi być złożony osobiście, a w przypadku rodzin składających wniosek wspólnie, wnioskodawcy muszą być obecni podczas składania dokumentów.

Oprócz spełnienia wymogów związanych z czasem pobytu i znajomością języka polskiego, osoba starająca się o kartę rezydenta UE powinna dostarczyć kompletny zestaw dokumentów potwierdzających jej status oraz sytuację finansową. Dokumenty te mogą obejmować ważny paszport, świadectwa pracy, umowy najmu mieszkania, polisy ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty potwierdzające zdolność do utrzymania się na terenie Polski.

Ważne jest, aby złożyć wniosek o przedłużenie ważności karty rezydenta UE przed jej wygaśnięciem, zwykle nie później niż na 3 miesiące przed terminem ważności.

Karta rezydenta UE uprawnia do legalnego zamieszkiwania i pobytu w Polsce przez długi okres, co daje jej posiadaczowi dostęp do wielu praw i usług, na przykład w zakresie zdrowia, edukacji czy pracy. Jednak warto zauważyć, że w niektórych sytuacjach, np. przy długotrwałej nieobecności na terenie Polski, karta rezydenta UE może stracić ważność, dlatego ważne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów i terminów.

Ostateczna decyzja w sprawie przyznania karty rezydenta UE jest podejmowana przez właściwy organ administracji publicznej i zależy od spełnienia wszystkich wymogów i kryteriów określonych w przepisach prawa. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących procedury uzyskiwania karty rezydenta UE, zalecamy skorzystanie z pomocy naszych specjalistów, którzy specjalizują się w kwestiach imigracyjnych, udzielą wsparcia i porad na każdym etapie procesu.

 

Obywatelstwo RP

Uzyskanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wymaga przestrzegania określonych procedur i spełnienia określonych warunków. Poniżej przedstawiam ogólny zarys procesu uzyskiwania obywatelstwa polskiego:

 1. Wymogi prawne: Upewnij się, że spełniasz wymogi prawne, które pozwalają na ubieganie się o obywatelstwo polskie. W zależności od sytuacji, mogą to być różne warunki, takie jak czas zamieszkiwania w Polsce, pochodzenie rodziców lub małżonka, posiadanie zezwolenia na pobyt stały, itp.

 2. Stały pobyt w Polsce: W większości przypadków konieczne jest posiadanie stałego zamieszkania w Polsce przez określony czas. Czas ten może różnić się w zależności od okoliczności, na przykład dla osób pochodzenia polskiego mieszkających za granicą, jest to zazwyczaj 2 lata, a dla osób bez polskiego pochodzenia, może wynosić 3 lata.

 3. Składanie wniosku: Zgłoś się do właściwego urzędu ds. obywatelstwa (Urząd Wojewódzki) i złożenie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Wniosek należy złożyć osobiście i wypełnić odpowiednie formularze. Wraz z wnioskiem, będziesz musiał dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania obywatelstwa, na przykład świadectwa urodzenia, świadectwa małżeństwa, zaświadczenia o zezwoleniu na pobyt stały, itp.

 4. Procedura obywatelstwa: Po złożeniu wniosku i dokumentów, zostaniesz poddany procesowi weryfikacji i badania. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania obywatelstwa może być różny i zależy od indywidualnej sytuacji, czasem wynosi kilka miesięcy.

 5. Ceremonia obywatelstwa: W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz zawiadomienie o nadaniu obywatelstwa. Następnie zostaniesz zaproszony na uroczystą ceremonię złożenia przysięgi, która odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim. Podczas ceremonii obywatelstwa składa się przysięgę na wierność Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących procedury uzyskiwania obywatelstwa RP, zalecamy skorzystanie z pomocy naszych specjalistów, którzy specjalizują się w kwestiach imigracyjnych, udzielą wsparcia i porad na każdym etapie procesu.

Karta Polaka

Karta Polaka to oficjalny dokument wydawany przez polskie władze, który potwierdza przynależność do polskiego narodu. Otrzymują ją osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale mają polskie pochodzenie lub związki z Polską, np. przodkowie pochodzą z Polski.

Warto podkreślić, że posiadanie Karty Polaka nie daje prawa do swobodnego przekraczania granicy Polski lub innych krajów w strefie Schengen. Jest to ważne, aby unikać nieporozumień, ponieważ Karta Polaka nie jest równoważna z dokumentami podróżnymi, takimi jak paszport lub wiza.

Głównym i jednym z najważniejszych przywilejów posiadania Karty Polaka jest ułatwiona procedura uzyskiwania stałego miejsca zamieszkania w Polsce oraz obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające Kartę Polaka mają preferencyjne warunki i uproszczone formalności w procesie ubiegania się o te dokumenty. Oznacza to, że osoby z Kartą Polaka mogą szybciej i łatwiej stać się obywatelami Polski oraz otrzymać zezwolenie na pobyt stały, co znacznie ułatwia legalny pobyt i życie w Polsce.

W celu uzyskania Karty Polaka, osoba musi spełnić określone wymogi i dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jej powiązania z polskim narodem. Proces składania wniosku o Kartę Polaka może różnić się w zależności od kraju, w którym osoba przebywa. Warto skonsultować się z odpowiednimi władzami konsularnymi lub ambasadą Polski w danym kraju, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury.

Wspomniano również o pomocy w rejestracji na egzamin i przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Oznacza to, że zapewniając wsparcie w tych kwestiach, chodzi o pomoc w procesie aplikacji lub składania dokumentów w związku z Kartą Polaka lub innymi formalnościami związanymi z pobytami w Polsce. Dzięki profesjonalnej pomocy, cała procedura może być bardziej uporządkowana i skuteczna, co znacznie ułatwia osobom zainteresowanym uzyskanie Karty Polaka korzystanie z jej korzyści.

Prowadzenie otwartych postępowań administracyjnych

Jako pełnomocnik cudzoziemca, stajemy się Państwa zaufanym przedstawicielem, angażując się w proces na każdym etapie jego rozpatrywania. Naszym głównym celem jest przyspieszenie procedur i rozwiązywanie problemów o różnym stopniu skomplikowania, aby w najkrótszym możliwym czasie osiągnąć dla Państwa pozytywny wynik.

Oferujemy usługi rejestracji na indywidualne spotkanie, w którym nasi specjaliści zarejestrują Państwa na wybrany dzień i ustalą dogodny czas składania dokumentów. Jesteśmy świadomi, że każda sprawa jest wyjątkowa, dlatego podejmujemy indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając kompleksową i profesjonalną obsługę.

Działając jako Państwa pełnomocnik, reprezentujemy Państwa interesy przed odpowiednimi urzędami, zapewniając wsparcie i doradztwo na każdym kroku. Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie prawa migracyjnego pozwala nam efektywnie przyspieszyć cały proces, minimalizując zbędne formalności i komplikacje.

Rozumiemy, że proces uzyskiwania dokumentów związanych z legalnym pobytem na terenie Polski może być czasochłonny i skomplikowany. Dlatego, jako Państwa pełnomocnik, staramy się zapewnić Państwu spokój ducha, wiedząc, że nasz zespół ekspertów podejmuje wszelkie działania mające na celu osiągnięcie sukcesu.

Zapewniamy, że nasza współpraca będzie oparta na zaufaniu, profesjonalizmie i skuteczności. Nasza praca skupia się na realizacji Państwa celów i zapewnieniu, że procedury związane z legalnym pobytem w Polsce zostaną przeprowadzone sprawnie i bezproblemowo. Jesteśmy gotowi służyć Państwu najlepszym wsparciem i rozwiązywać wszelkie pojawiające się wyzwania, aby osiągnąć dla Państwa korzystny wynik.

Odwołania od postępowań administracyjnych

Po otrzymaniu negatywnej decyzji od wojewody, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie odwołania w języku polskim do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Jeśli w tym czasie nie podjęte zostaną żadne działania i nie będzie legalnych podstaw pobytu w Polsce, osoba musi opuścić kraj.

Przyczynami odmowy mogą być:

 • Brak obecności cudzoziemca w Polsce w dniu złożenia dokumentów.
 • Cel deklarowany nie odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy lub okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający 3 miesiące.
 • Złożenie dokumentów w momencie nielegalnego pobytu.
 • Brak kompletnego zestawu dokumentów w sprawie.
 • Brak otrzymania przez cudzoziemca informacji z urzędu wojewódzkiego pocztą w związku z nieprawidłowym podaniem adresu w wniosku o kartę pobytu lub zmianą miejsca zamieszkania bez powiadomienia urzędu wojewódzkiego.
 • Dane cudzoziemca znajdują się w bazie danych SIS (System Informacji Schengen).

Jesteśmy gotowi pomóc Ci w każdym etapie procedury, doradzić i podjąć odpowiednie kroki w celu osiągnięcia pozytywnego wyniku. Nasz zespół ekspertów służy wsparciem i profesjonalną obsługą, aby ułatwić Ci cały proces i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w dążeniu do legalnego pobytu w Polsce.

SIS (Schengen Information System)

SIS (System Informacji Schengen) to wspólna baza danych dla wszystkich krajów należących do Strefy Schengen. Zawiera ona informacje o osobach poszukiwanych oraz fizycznych osobach, którym zakazano wjazdu do krajów Strefy Schengen.

Osoby, które znajdują się w systemie SIS, nie mogą otrzymać Karty Pobytu. W celu sprawdzenia, czy Państwa dane znajdują się w systemie SIS, przeprowadzamy zapytanie do bazy danych.

Nasza usługa obejmuje sprawdzenie Państwa danych w systemie SIS, co pozwoli uniknąć problemów związanych z uzyskaniem Karty Pobytu. Dzięki naszej pomocy i profesjonalizmowi możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Państwa sytuacji migracyjnej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapewniamy, że podejmiemy wszelkie działania w celu ułatwienia Państwu legalnego pobytu na terenie Polski. Jesteśmy gotowi pomóc i doradzić na każdym etapie procesu, zapewniając kompleksowe wsparcie w sprawach migracyjnych.

Deportacja – skrócenie okresu

Jeśli już uregulowali Państwo wszelkie zaległe opłaty i upłynęła połowa okresu zakazu wjazdu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami. Jesteśmy gotowi z pomocą rozwiązać tę nieprzyjemną sytuację i szybko usunąć Państwa dane z bazy danych SIS oraz zakończyć zakaz wjazdu.

Nasz doświadczony zespół profesjonalistów zapewni Państwu wsparcie w procesie zakończenia deportacji. Działamy sprawnie i skutecznie, aby pomóc odzyskać pełną swobodę podróżowania. Naszym priorytetem jest osiągnięcie pozytywnego wyniku w jak najkrótszym czasie.

Skontaktujcie się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat naszych usług i rozpocząć proces zakończenia deportacji. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i w pełni wesprzeć Państwa w tym wyzwaniu. Dajcie nam szansę, a razem odzyskamy swobodę podróżowania!

Konsultacje

Oferujemy konsultacje oraz odpowiadamy na pytania związane z procesem legalizacji cudzoziemców w Polsce. Nasz doświadczony zespół służy wsparciem i rzetelną informacją w każdym etapie tego procesu. Niezależnie od pytań czy wątpliwości, z nami otrzymają Państwo odpowiedzi i wsparcie, które są niezbędne dla osiągnięcia pozytywnego wyniku w sprawie legalnego pobytu.

Zweryfikuj opinie o nas!

Илья Пихневский
Илья Пихневский
2023-10-09
Очень милые девушки, максимально быстро делают свою работу , отвечают на все вопросы и введут ваше дело от и до , полная консультация на каждом этапе) Всем рекомендую)
Iryna Pykhnevska
Iryna Pykhnevska
2023-10-09
Дуже задоволена роботою дівчат , дуже милі и завжди відкрити до запитань ) На карту подалась 4 січня позитивну дицізію отримала вже у березні місяця , а сама карту отримала у вересні . Дуже швидка робота і дівчата супроводжували на кожному етапі ) Всім рекомендую)
Богдан Совенко
Богдан Совенко
2023-10-05
Постараюсь оставить самый искренний комент. Я очень благодарен команде Bergermann. Мало того, что там работают действительно компетентные девушки, они ещё очень милые и позитивные. После визита к вам в офис, остались очень теплые воспоминания. Любые мои трудности решались в миг. На возникшие вопросы я получал мгновенный и максимально лаконичный ответ. С уверенностью в плане качества услуг буду советовать эту компанию всем своим друзьям и близким
Аліса Мельник
Аліса Мельник
2023-09-26
послуги на високому рівні , все було чудово дуже дякую Bergermann за супровід від початку і до самого віконечка в уженді при отриманні карти ) однозначно будемо звертатись в майбутньому ще ❤️
Константин Ангелуца
Константин Ангелуца
2023-09-21
Я хочу сказать спасибо Кристине и фирме BERGERMANN за помощь в оформлении карты побыту,это было быстро и результативность я очень доволен с фирмой BERGERMANN рекомендую всем кто хочет оформить карту побуту я очень быстро получил её огромное вам спасибо всем сотрудникам фирмы и особенно Кристине за роботу с уважением Константин
Тетяна Капітун
Тетяна Капітун
2023-08-11
Доброго дня! Хочу подякувати професійним працівникам BERGERMANN за їх роботу та правильний підхід до людей і допомогу в оформленні документів на отримання карти побиту. Я вже нарешті отримала карту побиту та побувала в Україні. Рекомендую звертатись до фахівців BERGERMANN, які завжди Вам допоможуть у сформуванні документів для отримання карти.
Гена Шевченко
Гена Шевченко
2023-08-09
Благодарен Кристине за её работу , благодаря ей получил вторую карту побыта, всё делает в кротчайшие сроки. Если что не понятно - разжовывает как ребёнку. Твёрдая пятёрочка

Imię Nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Bezpłatna konsultacja

Chciałbyś uzyskać pomoc w legalizacji pobytu w Polsce?

Skorzystaj teraz z naszej darmowej konsultacji!

Nasz doświadczony zespół specjalistów ds. legalizacji czeka, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zaproponować rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Wypełnij formularz i umów się na spotkanie online lub telefoniczną konsultację już dziś.

Rozpocznij swój proces legalizacji z profesjonalnym wsparciem!